Leila Friis

PSYKOTERAPIAPALVELUT

Yksilölliset psykoterapiapalvelut Pohjois-Karjalassa


Olen Leila Friis, ylemmän erityistason (YET) psykoterapeutti, VALVIRAN hyväksymä ja kuulun KELAN palveluntuottajarekisteriin. Pohjakoulutukseltani olen psykiatrinen sairaanhoitaja. Olen suorittanut 4-vuotisen psykoterapiaopintojeni lisäksi terveystieteiden maisteriopinnot (TtM) sekä kouluttautunut työnohjaajaksi ja opettajaksi. Neuropsykiatriseksi (NEPSY-valmentaja) valmentajaksi valmistuin keväällä 2018. Olen suorittanut myös INARTESIN ekspressiivisen taideterapian perusopinnot.

Olen perehtynyt mindfullnesiin, skeema- ja moodityöskentelyyn sekä traumoihin. Sovellan myös tätä tietämystä ja kokemusta työssäni.

Sairaanhoitajaksi olen valmistunut yli 30 vuotta sitten. Työkokemukseni koostuu mielenterveystyön alueella työskentelystä eri ikäisten asiakkaiden; lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden sekä ryhmien kanssa.

Työkokemukseeni sisältyvät myös kehittämishankkeet, esimiehenä toimiminen ja työnohjaus.

Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli kiinnostuit palveluistani!

Palvelut

Terapiapalvelut

Kognitiivinen psykoterapia on tavoitteellista ammatillista toimintaa. Terapiatyöskentelyn lähtökohtana on aina asiakkaan henkilökohtainen, ainutlaatuinen kokemus. Käyntien aikana asiakas saa omaa aikaa, aikaa kuunnella itseään, mahdollisuuden tutkia haittaa tuottavia ajatuksiaan, hankalia tunteitaan ja uskomuksiaan yhdessä terapeutin kanssa ja näin mahdollisesti ymmärtää itseään uudella tavalla. Psykoterapian avulla tietoisuus itsestä, omista tarpeista ja toimintatapoihin vaikuttavista asioista kasvaa ja asiakas saa keinoja muuttaa toimintatapojaan ja käsitystä itsestään.

Kognitiivisen psykoterapian on todettu olevan tehokas esimerkiksi masennuksen, syömishäiriöiden ja ahdistuksen hoidossa.

KELA:n tukeman Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea ja kohentaa kuntoutujan työ- ja opiskelukykyisyyttä. Kuntoutuksella pyritään turvaamaan työelämässä pysyminen tai työhön paluu tai opiskelujen edistyminen.

Asiakkaakseni voin ottaa eri-ikäisiä niin lyhyeen kuin pidempiaikaiseen terapiaan. Olen kiinnostunut myös erilaisista ryhmistä.

Työnohjauspalvelut

Työnohjaus on työhön, sen tavoitteisiin ja toimintatapoihin, työyhteisöön ja työrooleihin liittyvien kysymysten ja tunteiden tutkimista, tiedostamista ja jäsentämistä yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa. Työnohjaus edistää ammatillista kasvua, yhteistyövalmiuksia ja työroolien selkiytymistä.

Työnohjaus voi olla myös hoitosuhdetyönohjausta, jolloin tarkastellaan potilaan hoitoon ja hoitosuhteeseen liittyviä teemoja kognitiivisen psykoterapian teorioiden viitekehyksestä.

Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö-, pari- tai ryhmätyöskentelynä.

Työnohjaus on yleensä 1-3 vuotta kestävä prosessi.

Yhteystiedot


Käyntiosoite:

Rantakatu 9 a, 80100 Joensuu

Puhelinnumero:

044 2642270

Sähköpostiosoite:

leilafriis@hotmail.com


© Psykoterapiapalvelut Leila Friis 2019